ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน

      เมื่อวันที่ 11 ก.ย.59 เวลา 17.00น. ทต.เหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์