ปิดโครงการอบรม ยุว อพมก. ตำบลเหมืองง่า

      วันที่ 11 กันยายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองง่าสู่การเป็นยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลเหมืองง่า และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์