โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๕๙

         วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านหลุก โดยมีพระมหาอภิวัฒน์ กันตะสีโล วัดทุ่งขี้เสือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา
 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์