โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคระผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและโรงเรียนตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเหมืองง่าและมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ตัวแทนครู-นักเรียน ในตำบลเหมืองง่าเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์