การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จังหวัดลำพูน

              เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย ท่านนายกคนอง กัลละหะ ได้ต้อนรับ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 แก่คณะอนุกรรมการและผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์