พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

6 ก.ย. 59 ทต. เหมืองง่า ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับ ทต.เวียงยอง. ทต.ประตูป่า และ ทต.หนองช้างคืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์