โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๕๙

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดป่าไม้แดง โดยมีพระครูพิทักษ์ธรรมากร เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้เขต ๑ วัดบ้านแจ่ม จ.ลำพูน เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา
 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์