กิจกรรมศึกษาดูพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.เหมืองง่า

วันที่ 30 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหาร และกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองง่า ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน กลุ่มเย็บผ้าด้นมือ วิสาหกิจชุมชน บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์