กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.เหมืองง่า

       วันที่ 29 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพการตัดเย็บ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์