มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า

         วันที่ 28 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเหมืองง่า ณ ลานด้านข้างเทศบาลหลังเก่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์