กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองง่า

       วันที่ 27 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมเปิดการโครการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ต.เหมืองง่า ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์