โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๕๙

    วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดรัชมังคลาราม โดย พระครูอาทรวิสุทธิคุณ วัดหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์