ประชุมร่วมเกษตรกร

          24 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ประชุมร่วมกับเกษตรกร ม.8 , ม. 9 ต.เหมืองง่า และ ม. 4 ต.ประตูป่า เพื่อหาข้อตกลงในการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนสายเลียบลำเหมืองกลาง ม.9 และวางท่อเข้าสวนของเกษตรกร โดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมติที่ประชุม เกษตรกรชาวสวนตกลง ยินยอมหาท่อระบายน้ำเอง เพื่อให้ทางเทศบาลฯได้เป็นผู้ดำเนินการวางท่อและปรับพื้นที่เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร พร้อมไหล่ทาง ซึ่งเป็นโครงการจากการเคหะ ประสานโครงการ โดย ส.จ.กัลป์ สะคำปัน

ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ