มอบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการรายใหม่ตามประกาศของเทศบาลฯ

               วันที่ 22 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพและเก้าอี้สุขา แก่ผู้พิการที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพมาก่อน ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์