ร่วมทำบุญ และ เปิดป้ายโรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 10 ต.เหมืองง่า

           วันที่ 19 สิงหาคม 59 นายคนอง กัลละหะ นายยกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้าย โรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 10 ต.เหมืองง่า ณ โรงน้ำดื่มประชารัฐ หมู่ที่ 10 ต.เหมืองง่า
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์