ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมินองค์กร"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์"

  19 ส.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามประเมินองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2559 ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดองค์กร ฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์