โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๕๙

     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเหมืองง่า โดยมีพระครูโสภณปริยัติกิจ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าสัก เขต ๒ วัดป่าตึงงาม จ.ลำพูน เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์