อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล

      วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในการเปิดการอบรม อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์