โครงการตำบลต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน ตำบลเหมืองง่า

      วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการตำบลต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2559โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองง่า และตัวแทนในหมู่บ้านๆละ 10 คน 10 หมู่บ้าน รวม 100 คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์