โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๕๙

       วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสองเมือง โดยมีพระครูกิตติปริยัติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าต้นกว๋าว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์