อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ในการประชุมสภา

            วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ"สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ในการ ประชุมสภา" โดยมี ส.ต.อ. นพพร ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการ สถจ.ลำพูน และนายนำชัย สุเกษม ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : .งานประชาสัมพันธ์