อบรมโครงการ " ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ฯ"

วันที่ 6 สิงหาคม 25559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม ตามนโยบายเข้าร่วมโครงการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหมืองง่า จึงได้จัดอบรมในโครงการ "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยทำงาน" โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่าเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์