โครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๕๙

        วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดวังทอง โดยมีพระครูมหาสกุล มหาวิโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์