ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

           วันที่ 3 ส.ค. 2559 นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิหาคม 2559 ของจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์