อบรมโครงการ การมีส่วนร่วมของ ปปช. เพื่อสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

        วันที่ 28 ก.ค. 59 นายคะนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้เปิดโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเพิ่มทักษะการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น และดำเนินการตามกระบวนการนำเสนอหลักการ แนวคิดและแนวทางการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในการบริหารงานของเทศบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทั่วถึง โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงงานจ้างของเทศบาล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาล

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์