โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

วันอังคาร ที่ 26 ก.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองง่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / สารวัตรกำนัน / แพทย์ประจำตำบล ที่เป็นผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรในตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมรับการอบรม จากเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์