ร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ คนลำพูนออกเสียงประชามติ

       วันที่ 15 ก.ค. 2559 เทศบาลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ คนลำพูนออกเสียงประชามติ (Kick Off) ของทางจังหวัดลำพูน โดยนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และปล่อยขบวนรณรงค์ประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์