ผ้าป่าขยะรีไซเคิล บ้านศรีบุญยืน 59

วันที่ 13 ก.ค.2559 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า และกองสาธารณสุข เทศบาลตำบาลเหมืองง่า ได้ร่วม กิจกรรมโครงการ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล บ้านศรีบุญยืน จัดขึ้นโดย กลุ่ม อสม. พ่อบ้านแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และพี่น้องประชาชนบ้านศรีบุญยืน ณ ลานหน้าวัดศรีบุญยืน

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์