ร่วมขบวนครัวตาน ปอยหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

           ในวันที่ 6 ก.ค. 59 คณะสงฆ์ในตำบลเหมืองง่า พร้อมทั้งคณะศัทธา พนังงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดขบวนครัวทาน เข้าร่วมกับศัทธาและประชาชนทั่วจังหวัดลำพูน ในการแห่ครัวทานเข้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ในงานปอลหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์