ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day

        วันที่ 4 ก.ค. 59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยท่านคนอง กัลละหะ พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน อาคารและบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและสภภาพแวดล้อมสถานที่ที่ทำงานให้มีระเบียบ มีที่ว่างสะอาดตา สำหรับกิจกรรม 5 ส.จะมีคณะกรรมการตรวจประเมินให้คะแนน ภายในห้องทำงานของแต่ละชั้นในสำนักงาน
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์