ร่วมเปิดโครงการผู้สูงวัย กายใจแข็งแรง

              วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ผู้สูงวัย กายใจแข็งแรง" ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 บ้านวังทอง ณ วัดวังทอง
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์