งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 24 มิถุนายน 59

        วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเหมืองง่า และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมกิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์