เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดเก็บ จปฐ.ดีเด่น ปี59

      24 มิ. ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกยเทศมตรีตำบลเหมืองง่า นายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัดิการ เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดเก็บ จปฐ.ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2559 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมเวียงศิริ รีสอร์ต

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์