ร่วมทอดผ้าป่าวัดบ้านหลุก

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร ได้ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์