คัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ต.เหมืองง่า

       วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน ได้ออกมาดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของ ต.เหมืองง่า ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ต.เหมืองง่า พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ต.เหมืองง่า ซึ่งนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรม ต.เหมืองง่า รองประธานฯ ได้แก่ นายณัฐกฤต ยะมณี และนายสมิง ศรีเลศิลป์ เลขาฯ ได้แก่ นายพงศกร กันสุทธิ ผู้ช่วยเลขาฯ นายมนตรี ขันคำกาศ และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นายอมร สุรินธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์