เข้าร่วมตรวจประเมิน EHA ประจำปี 2559

       วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA ) ประจำปี2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเหมืองง่า

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์