การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น

ในวันที่21 มิ.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ณ บ้านหลุก หมู่ 8 ต.เหมืองง่า

 

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์