ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

       วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรม อสม. หมู่ 8 บ้านหลุก ได้ออกพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเหมืองง่า (ระยะที่2)
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์