อบรมแกนนำนักเรียนในการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อ

    วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนในการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษที่โรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ต.เหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินกิจกรรมโดย กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหมืองง่าร่วมกับชมรม อสม. บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าศรีบุญยืน-วังทอง

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์