เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลฯ

       วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นานคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเหมืองง่า และเยี่ยมชมผลงานของทางศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเหมืองง่า 


ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์