ร่วมงาน ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย

            วันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายคะนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมงาน 11 มิถุนา ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์