กิจกรรมจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

         วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาตำบลเหมืองง่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า
 

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์