ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครองราชย์ครบ 70 ปี

       วันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 07.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 
 

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์