ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการฯ

         7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด เทศบาลตำบลเหมื่องง่า ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์