ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

         วันที่ 6 มิ.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดยมีท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านหลุก ม. 8 ต. เหมืองง่า.

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์