พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

            วันที่ 25 พ.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลเหมืองง่า โดยมีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
 

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์