แชลเลนจ์เดย์ 59

          วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล ร่วมออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์