ร่วมเดินขบวนแห่ครัวทาน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย 59

              เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลประตูป่า และเทศบาลตำบลริมปิง ร่วมเดินขบวนแห่ครัวทานและขบวนรถเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ หรือประเพณี 8 เป็ง โดยมีคณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนดังกล่าวด้วย


ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์