พิธีเปิดโรงงานปุ๋ยอิทรีย์ชีวภาพ ต.เหมืองง่า

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ของกลุ่มเกษตรทำสวนอิทรีย์ชีวภาพ ต.เหมืองง่า โดยมีท่านปลัดจังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยท่านนายอำเภอเมืองลำพูน และพี่น้องประชาชนบ้านหลุก หมู่ที่๘ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย 
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์