ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชน 59

ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์